Velkommen

Velkommen til
Grundejerforeningen Torpegårdens
hjemmeside.

Siden vil løbende blive opdateret med:
Nyheder, fortegnelse over bestyrelsen, årsregnskaber, vedtægter,deklarationer samt info for området. 


Bus linie 11

Fynbus har desværre valgt at nedlægge bussen til Torpegården.

Nogle beboere i Torpegården har nedsat en gruppe, for at få en form for offentlig transport i området.

Gruppen har været i kontakt med Fynbus, kommunen og Fyens Stifttidende.

Gruppen har også været i Radio Fyn i nyhederne, hvor vi protesterede mod nedlæggelsen af bussen.

Vi har mange ældre og gangbesværede i området, som vil blive afskåret fra at komme ud at handle og tage til arrangementer i byen.

Efter at Jane Jegin med flere har været på besøg i området, har kommunen bevilget en Teletaxa ordning.

Ordningen træder i kraft den 1.juni 2017.

Køreplanen og vejledning:

https://www.fynbus.dk/tavleinfo/RutePlan/GetRuteplan?filnavn=1495799645_FynBus_Torpegaarden_teletaxi_2017.pdf

 Parkering

Odense Kommune har vedtaget, at vi ikke må parkere på fortove og cykelstier.

Dette vil fremover blive overvåget i Torpegården af Odense Kommune.

 Nabohjælp


Bestyrelsen opfordre alle beboere til at tilmelde sig Nabohjælp ordningen på nettet. Via Nabohjælp ordningen kan vi gøre hinanden opmærksom på, når vi observerer biler, mennesker eller andet, som virker mistænkeligt. På den måde kan vi hjælpe hinanden til at forebygge indbrud!
Tilmelding til Nabohjælps ordningen kan findes på http://www.nabohjælp.dk. Tilmelding er gratis og der fremsendes automatisk klistermærker til opsætning i vinduer og på døre.
 
Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside kan findes her: http://www.dkr.dk/
 
BestyrelsenRotter 


Der er stadig en del rotteproblemer i området. Derfor opfordres beboere til at tjekke udluftningen fra faldstammerne for mulige huller, knæk eller andre svagheder, som giver rotterne mulighed for at få adgang.
Såfremt man opdager rotter skal man tage kontakt til Mortalin
. Se mere på deres hjemmeside: http://www.mortalin.dk/da/Afdeling-Vest.
 
                                                                                                                                  
 
Kloark vedligeholdelse

Ifølge vores deklaration stk. 7 påhviler det ejerne at udbedre eller forny egne og fællesledninger:
 
Fællesledninger  skal i det omfang de ikke fornyes og vedligeholdes af forsyningsselskaber eller off. myndigheder, fornyes, vedligeholdes og bekostes af grundejere der betjenes af det pågældende anlæg med lige andele.

 

 

Møde med Energi-Fyn

Bestyrelsen havde den 25. april 2016 møde med Energi-Fyn vedrørende fibernet.

Mødet var foranlediget af et forslag på generalforsamlingen den 1. marts 2016, om fibernet i hele Torpegården.

Forslaget kom op da man mente, at fibernet var hurtigere og billigere end Glentevejens Antennelaug.

Det viser sig desværre, at Energi-Fyns priser er dyrere end Glenten.

For at få Energi-Fyn til at instalere fibernet, skal der være mindst 50% tilslutning af grundejerne i Torpegården.

Grundejerne vil blive orienteret i vores blad, inden vi går videre med sagen.

Her under priser fra Energi-Fyn og Glenten:

 

Tv:

Pris pr. mdr.

Glentevejen

Grundpakke*

159-189 kr.           

100,-

Mellempakke*

364-374 kr.           

305,-

Fuldpakke*

489-499 kr.           

448,-

Sportspakke

 

407,-

Fuldpakke + Film

 

548,-

Sportspakke + film

 

507

Internet:

 

 

50/50 Mbit/s

279,-            

50/10             99,-

75/75 Mbit/s

339,-            

 

100/100 Mbit/s

399,-            

100/20         199,-

 

 

 

Telefoni:

 

 

Forbrugsafregnet telefoni

9,-            

 

Frifastnets telefoni

99,-            

 

 

 

 

Antal mulige tilslutninger:

511              

Kilde glenten.dk

*tager forbehold prisændringer og 2016 priser.